Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się
  jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł.


Ponadto zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dziecko nie ukończyło:

 1. 18 roku życia
 2. nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyżej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95,00 zł - do ukończenia 5 roku życia
- 124,00 zł - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 135,00 zł - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Dodatki do zasiłku przyznawane z tytułu:

 • urodzenia dziecka - w wysokości 1000 zł jednorazowo,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w kwocie 400 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy
  NIE przysługuje jeżeli opiekun dziecka:
  - przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
  - podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub pracę, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego
  - dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającą całodobową opiekę
  - korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  - korzysta ze świadczenia rodzicielskiego
 • samotnego wychowywania dziecka - przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy się, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:

              - drugi z rodziców dziecka nie żyje
              - ojciec dziecka jest nieznany
              - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przyznawane w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje opiekunom dziecka (w tym rodzicom, opiekunowi faktycznemu i prawnemu) oraz osobom uczącym się  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także powyżej 16 do 24 roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 
  - 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  
  - 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje raz w roku w kwocie 100 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub z rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje:
  a) w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 113 zł miesięcznie albo 
  b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej) – w wysokości 69 zł miesięcznie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny