Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie

Formy pomocy

Pomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oferując pomoc w formie świadczeń.
W Ośrodkach Pomocy Społecznej można uzyskać pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały (art. 37),
 • zasiłek okresowy (art. 38),
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (art.39, 40,41),
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy i funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku,
 • niezbędne ubranie,  
 • posiłek,
 • pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym,
 • udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
 • zapewnienie miejsc w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 • bilet kredytowany
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny