Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie

Zespół Interdyscyplinarny

PAMIĘTAJ!

Masz prawo szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich,

Masz prawo się bronić,

Masz obowiązek bronić własne dzieci,

Masz prawo dbać o siebie i swoich bliskich,

Masz prawo do zmiany swojego dotychczasowego życia,

                                           Masz prawo żyć godnie i bezpiecznie!

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują wspólne kroki na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Dmosinie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245)
  • Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zadaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół interdyscyplinarny obejmuje swoimi działaniami rodziny, w których stosuje się przemoc fizyczną lub psychiczną, w których występują konflikty, dochodzi do zaniedbania, poniżania, wyzwisk lub w których nadużywa się alkoholu albo narkotyków.

Do ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności należy:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

​​Interwencja w środowisku rodzinnym, w którym występuje przemoc odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i NIE wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

 

Kontakt:

46 874-60-03

gops@dmosin.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny